Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Việt Nam

Năm 2016: Xây dựng Hải quan Việt Nam chuyên nghiệp hiện đại

1/6/2016 8:16:59 AM

(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa phát động thi đua năm 2016 trong toàn ngành với chủ đề: “Chung sức, đồng lòng, xây dựng Hải quan Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại”.

cán bộ hải quan quảng ninh
Cán bộ hải quan nhiệt tình hướng dẫn DN mở tờ khai trên hệ thông thông quan hàng hóa tự động (VNCCS/VCIS). Ảnh: Hải Anh

Theo đó, mục tiêu được Tổng cục Hải quan đề ra là phát huy được trí tuệ, sức mạnh tổng hợp của toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2016; Tiếp tục xây dựng Hải quan Việt Nam phát triển, chuyên nghiệp hiện đại ngang bằng với hải quan các nước tiên tiến trên thế giới và khu vực.

Một số chỉ tiêu chủ yếu đã được Tổng cục Hải quan đưa ra để phấn đấu trong năm 2016:

100% đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan có đăng ký thi đua (xây dựng những tiêu chí cụ thể), tổ chức phát động thi đua và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong từng đơn vị có đăng ký và tích cực tham gia phòng trào thi đua, tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất chức trách, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, ngành Hải quan phấn đấu hoàn thành xuất sắc toàn diện các mặt công tác năm 2016, trong đó, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định.

Về danh hiệu thi đua, phấn đấu: 100% cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có từ 50% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó 15% đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở. 100% các tập thể, đơn vị đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.../.

Hải Anh- nguồn thoibaotaichinhvietnam.vn


Tin cùng chuyên mục