Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Việt Nam

Thư ngỏ của Tổng cục Hải quan gửi cộng đồng doanh nghiệp

1/11/2016 3:38:57 PM

Kính gửi cộng đồng doanh nghiệp

 Trước hết, Tổng cục Hải quan - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế một cửa quốc gia xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển.
 Từ tháng 5/2015, Cơ chế một cửa quốc gia đã chính thức được triển khai mở rộng cho thủ tục đối với phương tiện vận tải xuất cảnh/nhập cảnh/quá cảnh tại 05 cảng biển bao gồm Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu. Với sự nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển và sự phối hợp, chia sẻ những khó khăn trong giai đoạn đầu triển khai từ phía doanh nghiệp; bước đầu, Cơ chế một cửa quốc gia đã được vận hành thông suốt, các vướng mắc về mặt kỹ thuật đã dần được khắc phục, từng bước chứng minh được hiệu quả đem lại cho cộng đồng và được đông đảo doanh nghiệp ghi nhận.
 Trong quá trình tổ chức thực hiện, Tổng cục Hải quan và các cơ quan nhà nước tại cảng biển đã chủ động ghi nhận và khắc phục những vướng mắc, tổ chức nhiều buổi tập huấn, đào tạo cũng như trao đổi trực tiếp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục thực hiện:
 Hoàn thiện quy định pháp lý: Hiện nay, thủ tục hành chính tại cảng biển còn được quy định tại một số văn bản pháp lý khác nhau như Nghị định 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012; Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015; Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010; Nghị định số 103/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010... và điều này có thể dẫn đến sự phức tạp trong việc thực hiện thủ tục hành chính của doanh nghiệp. Để giải quyết vấn đề này, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đang phối hợp với với các cơ quan có liên quan xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa tại cảng biển. Dự kiến, Quyết định nói trên sẽ đơn giản hóa và xử lý những điểm còn khác biệt khi thực hiện thủ tục hành chính đối với tàu thuyền xuất cảnh/nhập cảnh/quá cảnh được quy định tại nhiều văn bản khác nhau; tạo cơ sở pháp lý cho việc nộp, lưu trữ các chứng từ phải xuất trình ở dạng điện tử thay cho việc doanh nghiệp vẫn phải nộp một bộ hồ sơ giấy như quy định hiện hành.
 Tích hợp hệ thống thông tin của các cơ quan quản lý Nhà nước tại cảng biển: Theo kế hoạch, đến cuối tháng 11/2015, Hệ thống biên phòng điện tử sẽ được tích hợp với Cổng thông tin một cửa quốc gia đảm bảo doanh nghiệp chỉ cần khai thông tin đến một địa chỉ duy nhất để thực hiện các thủ tục hành chính tại cảng biển thay vì phải khai trên hai hệ thống như hiện nay.
 Triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia tại các cảng biển: Các cảng biển quốc tế khác ngoài 5 cảng biển đã đề cập ở trên sẽ được triển khai cơ chế một cửa đảm bảo thủ tục thống nhất cho tàu, thuyền xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.
 Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp: Tổng cục Hải quan sẽ phối hợp với các cơ quan nhà nước tại cảng biển tăng cường đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện cơ chế một cửa ở cảng biển.
 Hướng tới mục tiêu chung là tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động vận tải và thương mại quốc tế, Tổng cục Hải quan đề nghị quý doanh nghiệp:
 - Chủ động, tích cực trong tham gia ý kiến đóng góp cho dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển sẽ được đưa ra xin ý kiến cộng đồng trong tháng 10/2015.
 - Cử đại diện có thẩm quyền và có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động tập huấn, đào tạo do Tổng cục Hải quan và các cơ quan nhà nước có liên quan tổ chức.
 - Chuẩn bị nguồn lực về nhân sự và công nghệ thông tin để tham gia thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.
- Phản ánh kịp thời các vướng mắc cũng như đưa ra kiến nghị, giải pháp tháo gỡ về Tổng cục Hải quan theo địa chỉ bophanhotrotchq@customs.gov.vn.
Một lần nữa, Tổng cục Hải quan xin chân thành cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ và sự chia sẻ từ quý doanh nghiệp trong thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, một trong các nội dung quan trọng của cải cách thủ tục hành chính thực hiện Nghị quyết 19/2015/NQ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ và thực hiện cam kết của Việt Nam trong ASEAN./.
Nguồn: customs.gov.vn

Tin cùng chuyên mục