Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Việt Nam

DN chịu trách nhiệm về nội dung khai, kết quả xác định trị giá hải quan

1/18/2016 10:04:30 AM

(HQ Online)- Theo Tổng cục Hải quan, nếu người khai hải quan không khai, khai sai trị giá tính thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn; trốn thuế, gian lận thuế thì căn cứ hồ sơ vụ việc cụ thể để xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định.

Doanh nghiệp làm thủ tục tại Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo phản ánh vướng mắc của Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khai bổ sung trị giá tính thuế sau tham vấn của Công ty CP Hyundai Thành Công Việt Nam, doanh nghiệp (DN) không đồng tình với việc cơ quan Hải quan áp dụng quy định về hành vi: “Không khai hoặc khai sai về tên hàng, chủng loại, số lượng, trọng lượng, chất lượng, trị giá, mã số hàng hóa, thuế suất, xuất xứ hàng hóa XNK” theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 8 Nghị định 127/2013/NĐ-CP để xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khai bổ sung trị giá tính thuế sau tham vấn theo yêu cầu của cơ quan Hải quan.

DN cho rằng, việc khai bổ sung là vì áp lực thông quan hàng hóa, hoàn tất hồ sơ để giao hàng cho đối tác theo kế hoạch chứ không thuộc trường hợp không kê khai hoặc kê khai sai trị giá.

Trả lời Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu để đơn vị có cơ sở hướng dẫn cụ thể DN, Tổng cục Hải quan cho biết, đã có Công văn số 6793/TCHQ-PC và Công văn số 9361/TCHQ-PC trả lời Cục Hải quan Hải Phòng về vấn đề tương tự. Tổng cục Hải quan yêu cầu Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu căn cứ các công văn nêu trên và hồ sơ vi phạm cụ thể, đối chiếu với quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 21 Nghị định 08/2015/NĐ-CP và các hướng dẫn chi tiết tại Điểm a, Khoản 1, Điểm g.1, Khoản 3, Điều 25 Thông tư 38/2015/TT-BTC để xử lý theo thẩm quyền.

Căn cứ theo Công văn 9361/TCHQ-PC gửi Cục Hải quan Hải Phòng, Tổng cục Hải quan cho rằng, theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 18 Luật Hải quan 2014; Khoản 1, Điều 3, Thông tư 39/2015/TT-BTC thì người khai hải quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của nội dung đã kê khai và các chứng từ đã nộp, xuất trình; tự kê khai, tự xác định trị giá hải quan theo các nguyên tắc của phương pháp xác định trị giá hải quan được quy định tại Luật Hải quan 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, người khai hải quan (DN) tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các nội dung kê khai và kết quả tự xác định trị giá hải quan.

Theo đó, nếu người khai hải quan không khai, khai sai trị giá tính thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn; trốn thuế, gian lận thuế thì căn cứ hồ sơ vụ việc cụ thể được quy định tại Điều 8 và Điều 13 Nghị định 127/2013/NĐ-CP để xử lý theo thẩm quyền, đúng quy định.

Theo (HQ Online)

Tin cùng chuyên mục