Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Hải quan Việt Nam

Sơ bộ tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 7 (từ ngày 01/7/2015 đến ngày 15/7/2015)

7/23/2015 2:59:49 PM

Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 7/2015 (từ 01/7 đến 15/7) đạt 13,38 tỷ USD, giảm 7,2% so với  nửa cuối tháng 6/2015.

 

Với kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 7, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/7/2015 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 171,67 tỷ USD, tăng 12,7% (tương ứng tăng 19,3 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong cùng kỳ năm 2014. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 7/2015 thâm hụt 936 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước tính đến hết ngày 15/7/2015 thâm hụt 3,96 tỷ USD.

Về xuất khẩu:

Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 7/2015 đạt gần 6,22 tỷ USD, giảm 16,1% so nửa cuối tháng 6/2015. Tính đến hết ngày 15/7/2015 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt 83,85 tỷ USD, tăng 8,9% (tương ứng tăng 6,83 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2014.

So với nửa cuối tháng 6/2015, kim ngạch xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 7/2015 giảm chủ yếu do giảm một số mặt hàng sau: Điện thoại các loại và linh kiện (giảm 400 triệu USD); máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện(giảm 149 triệu USD); hàng rau quả (giảm 93 triệu USD); giày dép các loại (giảm 73 triệu USD); sắt thép các loại (giảm hơn 59 triệu USD)…

Description: http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/Attachments/22720/Bang%201.png

 Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt 4,06 tỷ USD, giảm 17,3% so với nửa cuối tháng 6/2015 và chiếm 65% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước trong kỳ.

Về nhập khẩu:

Trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 6/2015 đạt 7,16 tỷ USD, tăng 2,3% so với nửa cuối tháng 6/2015. Tính đến hết ngày 15/6/2015 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 87,81 tỷ USD, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2014.

Kim ngạch nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 7/2015 tăng so với nửa cuối tháng 5/2015 chủ yếu do tăng ở một số mặt hàng sau: Dầu thô tăng 48 triệu USD; xăng dầu các loại tăng 45 triệu USD; kim loại thường khác tăng 42 triệu USD; thức ăn gia súc nguyên liệu tăng 31 triệu USD.

  Description: http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/Attachments/22720/Bang%202.png

 Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 7/2015 đạt 4,14 tỷ USD, tăng 3,5% so với nửa cuối tháng 6/2015 và chiếm 58% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước trong kỳ này.

Nguồn: customs.gov.vn

Tin cùng chuyên mục