Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Đơn vị thành viên

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Xuân Hải

8/3/2015 5:15:47 PM

Từ đầu1992 về trước, Hải quan cảng Xuân Hải  là một bộ phận của Hải qua cảng Nghệ Tĩnh. Đến tháng 06/1992, Tổng cục Hải quan ra quyết định tách Hải quan Nghệ Tĩnh để thành lập Cục Hải quan Hà Tĩnh và thành lập Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Xuân Hải trực thuộc Cục, có trụ sở đóng trên địa bàn xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

cchq cang xuan hai

Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Xuân Hải là một đơn vị hoạt động độc lập có chức năng, nhiệm vụ đã được Tổng cục Hải quan thay đổi, bổ sung lại tại Quyết định số 1166/QĐ-TCHQ Ngày 09/06/2010. Với chức năng quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh qua Cảng Xuân Hải, nhiệm vụ chính của Chi cục Hải quan Cảng Xuân Hải là làm thủ tục cho hàng hoá xuất nhập khẩu, tàu xuất nhập cảnh, kiểm soát chống buôn lậu và thực hiện chính sách thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hoá xuất nhập khẩu qua Cảng Xuân Hải.

Với đặc thù là một cảng sông nhỏ có mực nước hạn chế nên cảng Xuân Hải chỉ đủ điều kiện an toàn đón những tàu có trọng tải dưới 2000 tấn chạy các tuyến gần đi các nước vùng ven biển đông và chủ yếu vận chuyển mặt hàng quặng khai thác trên địa bàn Hà Tĩnh xuất khẩu đi Trung Quốc với quy mô vừa phải. Ngoài ra từ những năm 90 của thế kỷ trước và đầu những năm 2000, Cảng Xuân Hải đã làm tốt vai trò một cảng trung chuyển gỗ nhập khẩu từ Lào về tái xuất khẩu đi Trung Quốc. Đến nay do sự thay đổi của tình hình kinh tế thế giới cũng như chính sách xuất khẩu trong nước, các mặt hàng này làm thủ tục xuất qua Cảng Xuân Hải giảm mạnh và chuyển sang xuất khẩu mặt hàng gỗ dăm của doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh xuất đi các nước trong khu vực là chính./.

Tin cùng chuyên mục