Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Đơn vị thành viên

Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh

8/3/2015 5:15:45 PM

Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh là đơn vị Hải quan ngoài cửa khẩu trực thuộc Cục Hải quan Hà Tĩnh, thành lập năm 1998 tại Quyết định số 471/QĐ-TCCB ngày 10/07/1998 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, có chức năng trực tiếp thực hiện quản lý Nhà nước về Hải quan đối với hàng hóa kinh doanh xuất, nhập khẩu; hàng gia công; hàng sản xuất xuất khẩu và hàng đầu tư được phép chuyển cửa khẩu theo quy định.

cchq hong linh

Với tiêu chí “Chuyên nghiệp – minh bạch  – hiệu quả”, Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh luôn luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ nhiệt tình, tận tâm với công việc, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao tinh thần phục vụ, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu làm thủ tục tại đơn vị; đồng hành cùng các doanh nghiệp,giúp tư vấn, hướng dẫn thủ tục hải quan, chính sách xuất nhập khẩu và thuế hải quan khi có yêu cầu. Chính nhờ vậy, Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh đã góp phần không nhỏ trong việc thu hút đầu tư trên địa bàn Hà Tĩnh và thu nộp ngân sách nhà nước khá lớn  

 Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế đối ngoại, mở rộng hợp tác kinh tế thế giới và khu vực, thu hút đầu tư, Ngành Hải quan tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính sâu rộng, từng bước áp dụng mô hình quản lý Hải quan hiện đại và quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan; mở rộng triển khai  thủ tục hải quan điện tử (đơn giản - thuận tiện - hiện đại) .Chi cục Hải quan Hồng Lĩnh là một trong ba Chi cục trực thuộc Cục Hải Quan Hà Tĩnh đã thực hiện thành công thủ tục hải quan điện tử (Bắt đầu thực hiện từ ngày 26/12/2010).

Tin cùng chuyên mục