Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Đơn vị thành viên

Đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Hà Tĩnh

8/3/2015 5:15:39 PM

Đội kiểm soát phòng chống ma tuý Cục Hải quan Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số 16/2007/QĐ-BTC ngày 20/3/2007 của Bộ Tài chính.

Thực hiện quyết định 02/QĐ-BTC, Tổng Cục Hải quan đã ban hành quyết định 1168 /QĐ-TCHQ thay Quyết định 566/CHQHT-TCCB ngày 03/7/2007 của Cục Hải quan Hà tĩnh, Tổng cục thống nhất quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đội kiểm soát phòng chống ma tuý trong toàn ngành Hải quan, nhằm thể hiện vai trò chỉ huy tập trung, thống nhất một cách mạnh mẽ, xuyên suốt từ trung ương đến địa phương.

Cụ thể hoá quyết định 1168 /QĐ-TCHQ, Đội KSPC ma túy Cục Hải quan Hà tĩnh có chức năng tham mưu và trực tiếp tổ chức đấu tranh chống buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy và tiền chất qua biên giới, trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan do Cục Hải quan tỉnh quy định. Đồng thời, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy của Cục được Tổng Cục Hải quan và Cục Hải quan Hà Tĩnh giao thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Hải quan, các quy định của Pháp luật có liên quan và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Tiến hành thu thập, phân tích và xử lí các thông tin nghiệp vụ hải quan có liên quan đến hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy và tiền chất qua biên giới. Khai thác và sử dụng có hiệu quả hệ thống thông tin dữ liệu nghiệp vụ hải quan và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

2. Tổ chức các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan để phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và bắt giữ tội phạm buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy và tiền chất qua biên giới. Được yêu cầu các cơ quan hữu quan hỗ trợ thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đó.

3. Được sử dụng nguồn kinh phí phòng, chống ma túy và kinh phí kiểm soát vào công tác hoạt động nghiệp vụ sau khi có ý kiến phê duyệt của cấp lãnh đạo có thẩm quyền.

4. Giúp Cục trưởng trong việc chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ phòng, chống ma túy đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục.

5. Được trang bị và quản lí sử dụng các loại phương tiện nghiệp vụ chuyên dụng, vũ khí và công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

6. Trong trường hợp phát hiện có thông tin về các vụ án ma túy lớn, phức tạp, hoặc liên quan đến nhiều địa phương thì báo cáo chuyển giao cho Cục Điều tra chống buôn lậu hoặc phối hợp điều tra làm rõ.

7. Thực hiện các quy định về quản lí cán bộ, công chức và quản lí tài chính, tài sản, trang thiết bị của Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy theo phân cấp của Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan Hà tĩnh.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh giao.

Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy được thành lập thành hai Tổ công tác nghiệp vụ, gồm: Tổ Tham mưu và Tổ kiểm soát cơ động.

Trong quan hệ điều hành, Đội chịu sự chỉ đạo, quản lí trực tiếp và toàn diện của Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ kiểm soát phòng, chống ma túy của Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về nghiệp vụ kiểm soát phòng, chống ma túy đối với Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu theo quy định của Tổng cục Hải quan; có quan hệ phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh để thực hiện nhiệm vụ được giao và quan hệ với Tổ Kiểm soát ma túy thuộc các Chi cục là mối quan hệ chỉ đạo về nghiệp vụ; Quan hệ với lực lượng ngoài ngành là mối quan hệ phối hợp theo nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Từ khi thành lập đến nay đã hơn 3 năm hoạt động (Từ tháng 7/2007), Đội KSPCMT Cục Hải quan Hà Tĩnh đã có nhều cố giắng vượt bậc vươn lên khắc phục khó khăn, đi sâu, bám sát địa bàn, năng động, sáng tạo, phối hợp tốt với các lực lượng phòng chống ma tuý trong và ngoài ngành sử dụng các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ tiến hành điều tra, trinh sát, nắm tình hình, xây dựng cơ sở, sưu tra, lập án, khám phá thành công 35 chuyên án, vụ án có hiệu quả, xoá bỏ được 12 tụ điểm, 23 đường dây buôn bán và sử dụng, vận chuyển ma tuý qua biên giới; thu được trên 21kg hêroin (trên 57 bánh), 40 kg cần sa, 11.801 viên thuốc tân dược Lexomil, 511 viên ma túy tổng hợp, 13 viên hồng phiến và một số phương tiện sử dụng gây án như: mìn tự tạo, 01 lựu đạn, 5 khẩu súng (trong đó có 01 khẩu K54, 01 khẩu CKC), 36 viên đạn, 03 dao nhọn, 05 xe ô tô, 02 xe máy, 39.000 đồng ngoại tệ tiền bạt Thái Lan.

Với những thành tích trên, hàng năm đơn vị luôn được Hội đồng thi đua các cấp bình chọn phong tặng danh hiệu thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Nhà nước, Chính phủ, Bộ, ngành tặng nhiều phần thưởng cao quý:

- 01 Huân chương Chiến công hạng Nhì của Chủ tịch nước;

- 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

- 03 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- 04 Giấy khen của Lãnh đạo Tổng cục, Cục Hải quan Hà tĩnh;

- Nhiều thư và điện khen của lãnh đạo các cấp .

Địa chỉ liên hệ: Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy - Cục Hải quan Hà Tĩnh, Nam cầu Cày - Thạch Trung - Thành phố Hà Tĩnh.

Điện thoại: 039.3892.677; Fax: 039.3892.677.

Địa chỉ email: doimatuyhqht@gmail.com.vn

Tin cùng chuyên mục