Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Đơn vị thành viên

Đội kiểm soát Hải quan

8/3/2015 5:15:37 PM

Tháng 6 năm 1992, Cục Hải quan Hà Tĩnh chưa được thành lập lực lượng kiểm soát riêng. Trong thời gian này, nhiệm vụ kiểm soát Hải quan ở địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được Cục Hải quan Hà Tĩnh giao cho Hải quan cửa khẩu Cầu Treo và Hải quan Cảng Xuân Hải đảm nhiệm. Sau gần 2 năm hoạt động, các đơn vị này đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm soát chống buôn lậu của mình. Song về lĩnh vực hoạt động chuyên môn, do lực lượng kiểm soát Hải quan cửa khẩu Cầu Treo và Hải quan Cảng Xuân Hải chưa có tổ chức bộ máy đủ mạnh để thực hiện chức năng điều tra, trinh sát, kiểm soát chuyên sâu nên kết quả đạt còn hạn chế.

Trước đòi hỏi thực tế cần xây dựng một lực lượng kiểm soát riêng đủ mạnh cho tương lai ở địa bàn Hà Tĩnh, đầu năm 1994, Hải quan Hà Tĩnh đã đề nghị và được Tổng cục Hải quan cho thành lập Đội kiểm soát Hải quan trực thuộc Cục Hải quan Hà Tĩnh và chính thức đi vào hoạt động. Trong quá trình hình thành và phát triển, Đội kiểm soát Hải quan Hà Tĩnh luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ chỉ đạo sát sao của cấp uỷ Đảng và lãnh đạo chính quyền các cấp trong ngành Hải quan và lãnh đạo Đảng, chính quyền, các cơ quan đơn vị trong tỉnh  đã giúp cho Đội kiểm soát Hải quan không ngừng tiến bộ, lớn mạnh về mọi mặt, đủ sức gánh vác nhiệm vụ được giao.

Ngày 09/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành quyết định số 1167/QĐ-TCHQ thay thế các quyết định trước đây của Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan Hà Tĩnh, quy định lại chức năng nhiệm vụ của Đội kiểm soát Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Cụ thể hoá quyết định của Tổng cục,  Đội Kiểm soát Hải quan Hà Tĩnh có chức năng trực tiếp thực hiện Kiểm soát Hải quan để phòng, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt động Hải quan do cục Hải quan Hà Tĩnh quản lý. Đồng thời, Đội Kiểm soát Hải quan Hà Tĩnh được Tổng Cục giao nhiệm vụ: tham mưu cho Cục trưởng xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hải quan trong địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Thu thập thông tin về buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giơi; tiến hành các biện pháp nghiệp vụ cơ bản: điều tra nghiên cứu nắm tình hình, sưu tra, xây dựng cơ sở bí mật, trinh sát, tuần tra kiểm soát, đấu tranh chuyên án, xử lý vi phạm, thực hiện quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, vận động quần chúng tham và phối kết hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn gia đấu tranh, phòng chống gian lận thương mại, vận chuyển trái pháp và buôn lậu hàng hoá qua biên giới tỉnh Hà Tĩnh.

Địa bàn hoạt động của Đội chủ yếu là khu vực kiểm soát được luật hải quan và Nghi định Chính phủ quy định tại các khu vực biên giới đường bộ cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo, dọc theo tuyến biển từ cảng Xuân Hải đến cảng biển Vũng Áng.

Kể từ khi thành lập đến nay Đội Kiểm soát luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều năm là đơn vị xuất sắc, được bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh  tặng nhiều bằng khen.

Đến nay, Đội Kiểm soát Hải quan ngày càng được phát triển hoàn thiện về tranh thiết bị, cơ sở vật chất và năng lực trình độ, đảm bảo đủ điều kiện để thực thi nhiệm vụ. Ngày nay, Đội kiểm soát Hải quan Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp hỗ trợ cung cấp thông tin phục vụ kiểm tra, kiểm hoá, giám sát  hải quan, kiểm tra sau thông quan góp phần thực hiện tốt cải cách, hiện đại hoá thủ tục hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động cạnh tranh công bằng, lành mạnh trong hoạt động kinh doanh XNK hàng hoá của doanh nghiệp.

Địa chỉ liên hệ: Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan Hà Tĩnh, Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. ĐT, Fax : 0393573872

Tin cùng chuyên mục