Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Giới thiệu văn bản mới

Kể từ ngày 15/11/2016, Áp dụng C/O điện tử theo Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.

10/14/2016 3:46:17 PM

          Ngày 03/10/2016, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư  số 22/2016/TT-BCT về việc thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (gọi tắt là Hiệp định ATIGA). Một trong những điểm nổi bật quy định tại văn bản này là khi làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa, người xuất khẩu (hoặc người được ủy quyền xuất khẩu) có quyền yêu cầu được cấp và sử dụng C/O điện tử thay thế cho C/O bản giấy đối với hàng hóa có xuất xứ từ các nước ASEAN (C/O mẫu D) để được hưởng các ưu đãi về thuế quan. Cụ thể:

- Điều kiện để được hưởng ưu đãi về thuế quan: Hàng hóa phải có C/O mẫu D do tổ chức có thẩm quyền cấp, bao gồm C/O bản giấy hoặc C/O điện tử.

-  Về nguyên tắc xây dựng : C/O điện tử được xây dựng theo tài liệu “Hướng dẫn Thực hiện thông điệp và Đặc tả xử lý C/O mẫu D ATIGA điện tử” và được truyền theo phương thức điện tử giữa các Nước thành viên thông qua Cơ chế một cửa ASEAN.

- Về thủ tục kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp C/O điện tử: tiến hành kiểm tra tương tự như C/O giấy; được chấp nhận, được xác minh là được khai đầy đủ và xác thực theo hình thức điện tử.

- Về hiệu lực pháp lý: C/O điện tử có hiệu lực pháp lý tương đương C/O giấy; có thể được nộp, được cấp và được chấp nhận thay thế C/O giấy.

- Về xuất trình C/O điện tử để được hưởng ưu đãi thuế quan: tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu, Người nhập khẩu phải khai báo thông tin về số tham chiếu của C/O điện tử trên tờ khai hải quan nhập khẩu, nộp kèm theo các chứng từ chứng minh và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật Nước thành viên nhập khẩu.

- Về lưu trữ và duy trì dữ liệu hồ sơ C/O điện tử: các bên liên quan (Người sản xuất và/hoặc xuất khẩu; Tổ chức cấp C/O) phải lưu trữ chứng từ/hồ sơ đề nghị cấp C/O trong thời hạn 05 năm kể từ ngày được cấp/ ngày cấp.

Thông tư số 22/2016/TT-BCT có 10 phụ lục kèm theo để hướng dẫn cụ thể về thực hiện quy tắc xuất xứ và thủ tục cấp, kiểm tra C/O, gồm : Quy định về quy tắc xuất xứ (Phụ lục 1); Quy tắc cụ thể mặt hàng (Phụ lục 2); Tiêu chí chuyển đổi cơ bản đối với sản phẩm dệt may (Phụ lục 3); Danh mục các mặt hàng CNTT (ITA) (Phụ lục 4); Các nguyên tắc và hướng dẫn tính hàm lượng giá trị khu vực (Phụ lục 5); Hướng dẫn về cộng gộp từng phần (Phụ lục 6); Cấp và kiểm tra C/O (Phụ lục 7); Mẫu C/O mẫu D (Phụ lục 8);  Hướng dẫn kê khai C/O (Phụ lục 9) và Danh mục các Tổ chức cấp C/O (Phụ lục 10).

Bắt đầu từ ngày 15/11/2016, Thông tư số 22/2016/TT-BCT chính thức có hiệu lực thi hành, thay thế Thông tư  số 21/2010/TT-BCT và Thông tư  số 42/2014/TT-BCT.

                                                     Mỹ Hạnh – Chi cục KTSTQ

Tin cùng chuyên mục