Hai quan Ha Tinh - Hatinh Customs Department

Giới thiệu văn bản mới

Quyết định 33/2016/QĐ-TTg: Quy định về cấp và sử dụng thông tin tờ khai điện tử Hải quan

10/18/2016 10:09:32 AM

            Quyết định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/10/2016 theo đó về việc cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử đ thực hiện các thủ tục về thuế, cấp giy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thủ tục thanh toán qua ngân hàng và các thủ tục hành chính khác; chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Tờ khai Hải quan điện tử sẽ được Tổng cục Hải quan cấp cho các đối tượng sử dụng gồm: các cơ quan quản lý nhà nước sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử để thực hiện các thủ tục về thuế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và các thủ tục hành chính khác; kiểm tra tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường; các tổ chức tín dụng sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử để thực hiện các thủ tục về thuế, thủ tục thanh toán qua ngân hàng; các tổ chức cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được Bộ Công Thương ủy quyền

Việc sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử được cung cấp phải đúng mục đích, phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ của bên sử dụng thông tin; đồng thời phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nưc.

Ngoài ra, Quyết định 33/2016/QĐ-TTg ngày 19/8/2016 cũng đã quy định rõ hình thức cung cấp, đăng ký sử dụng thông tin tờ khai Hải quan điện tử và trách nhiệm của các bên liên quan đến việc cấp, sử dụng tờ khai hải quan điện tử.

                                                   Quỳnh Trang – CBL&XLVP

Tin cùng chuyên mục